U kunt uw bijdrage storten op het rekeningnummer
BE55 4096 5041 4144 – KREDBEBB
Met vermelding GIFT voor projectnummer FAG 5-417 en projectnaam Nieuwbouw Lokalen De Geuzen