Een paar mijlpalen in het tracé:

  • 25 april 2018: voorstelling bouwplannen in het Parochiehuis van Ternat
  • Maart 2018: Oprichting sturgroepen bouw en plan van actie
  • Januari 2018: Opmaak grafische voorstelling van plannen
  • 11 mei 2017: jaarlijks overleg met de buurt. Bouwplannen besproken.
  • Eind maart 2017: Definitieve indeling lokalen bepaald door leiding en oud-leiding
  • Begin maart 2017: Leiding stemt over de bouwplannen
  • Midden februari 2017: Oud-leiding en huidige leiding overleggen over de nieuwe lokalen
  • Eind 2016: bouwvergadering met architect
  • Eind 2016: Goedkeuring ruimtelijk uitvoeringsplan