Het hoogtepunt van het scoutsjaar: HET KAMP.
Ieder jaar trekken we allemaal samen richting de Ardennen.

Wanneer is het kamp? 
De data van het kamp zijn ieder jaar hetzelfde.

 • Voor kapoenen en akabe gaat het kamp door van 5 tot en met 11 augustus.
 • Voor al de rest gaat het kamp door van 1 tot en met 11 augustus.

Opgelet! Door maatregelen omtrent het coronavirus zijn de data van het scoutskamp gewijzigd:

 • Akaberen en kapoenen gaan op kamp van 3-9 augustus.
 • Kabouters en welpen gaan op kamp van 1-9 augustus.
 • Al de grootkampers van 1-11 augustus.

Wie kan mee op kamp? 

Om mee te gaan op kamp zijn er twee voorwaarden:

 1. U bent correct ingeschreven bij onze scoutsgroep. Dit betekent dat het lidgeld werd betaald en de individuele steekkaart werd ingevuld via de groepsadministratie.
 2. Het lid heeft aan meer dan de helft van de activiteiten deelgenomen. Dit zodat de leiding de leden optimaal kent.

Hoe kan ik inschrijven?
Inschrijven voor kamp kan op kampinschrijvingsdagen. Gezien de coronamaatregelen zullen dit jaar online doorgaan. Inschrijven kan vanaf 1 tot 18 mei via volgende link: https://forms.gle/iq8Z5UZUDcFV4eUp6

Wat kost een kamp?
Ieder jaar bepalen we de prijs voor het kamp.
Aangezien we extra maatregelen moeten nemen, zal er een lichte verhoging zijn van het inschrijvngsgeld.
Akabe en kapoenen: 140 euro
Kabouters en welpen: 160 euro
Alle andere takken: 190 euro

Overschijving:
Kamprekening scouts Ternat
BE22 0689 0586 5647
Mededeling: Kamp + naam kind

Infoavond kapoenen
Voor kapoenen en jonggivers organiseren we op in april een infoavond met betrekking tot het scoutskamp in CC De Ploter.

Dit jaar zal deze niet doorgaan door corona. Kapoenen zullen via e-mail de PowerPoint ontvangen. Aarzel niet om ons te contacteren met vragen.

Kampgeuzeke 

Na lang wachten is het geuzeke eindelijk klaar! Hierin staat heel wat informatie, zoals de data en uren van vertrek, afleveren/ophalen van de bagage, bagagelijstje… Het is dus zeer belangrijk dat jullie dit grondig doornemen. Via volgende link kan je het geuzeke bekijken: https://drive.google.com/file/d/1yBq7WfZlrJa3omZq8rrtLTpEUonWxl7o/view?usp=drivesdk.

Info tijdens het kamp?
Leuke foto’s vindt u op de facebookpagina en instagrampagina van onze scoutsgroep: https://www.facebook.com/ScoutsDeGeuzenTernat/

Leden mogen ook geen GSM meenemen. Ook leiding is niet bereikbaar via GSM. Dit alles onder het motto “Geen nieuws is goed nieuws”. Voor noodgevallen kan je steeds de groepsleiding contacteren.

Wij organiseren geen openkamp. Dit is alleen een zomerkamp zonder een weekwerking.

Kamp & Corona 

Wanneer een kind mogelijke coronasymptomen vertoont op kamp, moeten ouders hun kind meteen komen ophalen. De bedoeling is dat het kind thuis zo snel mogelijk getest wordt op het coronavirus. Is de coronatest negatief, dan gaat het kamp verder zoals gepland voor de “kampbubbel”. Het zieke kind blijft thuis en ziekt daar uit. Is de coronatest positief, dan stopt het kamp onmiddellijk voor de héle kampbubbel waartoe het besmette kind behoort.

We willen jullie ook wijzen op jullie verantwoordelijkheid in dit hele verhaal. Hiermee bedoelen we het volgende:

 • het niet meesturen van zieke of mogelijks besmette kinderen op kamp
 • het belang om een kind te kunnen ophalen of laten ophalen wanneer dit ziek is tijdens het kamp
 • er zich toe binden met het kind naar de huisarts te gaan indien deze van kamp wordt gestuurd
 • indien er een test werd gedaan ons ook op de hoogte houden van resultaat
 • respecteren van de bubbels
 • indien het kind besmet is en de voorbije 2 dagen deelnam aan ons kamp dit laten weten
 • ook met betrekking tot het advies om kinderen en jongeren bij voorkeur slechts aan 1 weekaanbod te laten deelnemen is er grote verantwoordelijkheid bij de ouders.

We hopen uiteraard dat we deze noodprocedure niet nodig zullen hebben, maar moeten hier wel op voorbereid zijn.

Dit wordt georganiseerd door Scouts en Gidsen Vlaanderen nationaal. Info vindt u hier.