Geïnteresseerd in onze scouts? Super, dan rest er nog 1 ding te doen namelijk inschrijven.

Twee zaken zijn nodig voor de inschrijving:

  1. Betaling van het lidgeld. Het lidgeld voor 2018- 2019 bedraagt 60 euro. 32euro gaat naar de verzekering, 10 euro naar de takkas om activiteiten te doen, 10 euro krijgt u terug in de vorm van een bon voor het scoutsrestaurant en 8 euro gaat naar de groepskas. Het bedrag dient betaald te worden VOOR 1 oktober op rekening BE86 0689 0586 5950 met mededeling ” Tak + naam lid”
  2. Invullen van de individuele steekkaart. Hier dient u alles in te vullen wat van belang kan zijn voor de leiding. Denken we aan bedwateren, allergie, angsten,… . De steekkaart dient hier ingevuld te worden. Handleiding voor individuele steekkaart vindt u hier
      1. Voor al bestaande leden. Een account dient gemaakt te worden met het lidnummer dat je vorig jaar kreeg op de lidkaart. Indien u dit niet meer weet, contacteer uw leiding.
      2. Voor nieuwe leden. Vul onderstaand formulier in. U zult een mail ontvangen dat uw aanvraag is ingediend. De verantwoordelijke van de groepsadministratie maakt met deze gegevens een lidnummer aan. Wanneer dit gebeurd is, ontvangt u een mail met het lidnummer. Hiermee kan u de individuele steekkaart invullen. PAS OP: NIEUWE KAPOENEN KUNNEN NIET MEER INGESCHREVEN WORDEN!