De stam is een groep oudleiding die sporadisch activiteiten organiseert. Ook helpen ze de leiding op kamp ,op het scoutsrestaurant of springen ze in als vervangleiding.

Mail: stam@degeuzen.be