Elineghijselinck/ June 17, 2020/ Uncategorized

Beste ouders en leden,

Vandaag heeft De Ambrassade de noodprocedure voor zomerkampen verspreid. Deze gaat als volgt. Wanneer een kind mogelijke coronasymptomen vertoont op kamp, moeten ouders hun kind meteen komen ophalen. De bedoeling is dat het kind thuis zo snel mogelijk getest wordt op het coronavirus. Is de coronatest negatief, dan gaat het kamp verder zoals gepland voor de “kampbubbel”. Het zieke kind blijft thuis en ziekt daar uit. Is de coronatest positief, dan stopt het kamp onmiddellijk voor de héle kampbubbel waartoe het besmette kind behoort.

We willen jullie ook wijzen op jullie verantwoordelijkheid in dit hele verhaal. Hiermee bedoelen we het volgende:
– het niet meesturen van zieke of mogelijks besmette kinderen op kamp
– het belang om een kind te kunnen ophalen of laten ophalen wanneer dit ziek is tijdens het kamp
– er zich toe binden met het kind naar de huisarts te gaan indien deze van kamp wordt gestuurd
– indien er een test werd gedaan ons ook op de hoogte houden van resultaat
– respecteren van de bubbels
– indien het kind besmet is en de voorbije 2 dagen deelnam aan ons kamp dit laten weten
– ook met betrekking tot het advies om kinderen en jongeren bij voorkeur slechts aan 1 weekaanbod te laten deelnemen is er grote verantwoordelijkheid bij de ouders.

We hopen uiteraard dat we deze noodprocedure niet nodig zullen hebben, maar moeten hier wel op voorbereid zijn.

Vele groetjes,
De leiding

Share this Post