Scouting is een droom over de wereld, verwezenlijkt voor en door jongeren. De thema’s oriënteren je op de wereld. De basispijlers zijn de principes van de manier waarop we scouting vorm geven.

Als Scouts en Gidsen proberen wij zelfwerkzaamheid, engagement, medebeheer, dienst en ploegwerk te realiseren. Niet in iedere activiteit vind je al die basispijlers terug. Dat hoeft ook niet, want tijdens het jaar heb je kansen genoeg om alles afwisselend of gecombineerd aan bod te laten komen.

Spelletjes, reacties, emoties, ditjes en datjes, het doen en laten van je leden maken je groep uniek. Je houding, je initiatieven, je handelingen als (groeps)leiding brengen de basispijlers in praktijk.

 

Dit is de visie van Scouts en Gidsen Vlaanderen over scouting. Deze willen wij ook graag uitdragen. Door vallen en opstaan door zowel lid als leiding leren we waar scouting voor staat.

Respect voor leiding, ouders en leden zijn belangrijk eveneens als dialoog en overleg tussen allen.

Samen behouden we deze super scoutsgroep!